• Generelle køpsvilkår - Danmark

  Leo's Legeland

  1. INDLEDNING

  1.1 Disse generelle købsvilkår (i det følgende benævnt “Vilkårene” gælder, når du (i det følgende benævnt “Du”, “Din”, “Dine” eller “Dig”) booker og køber tjenester og produkter fra Leos Legeland.
  1.2 Leos Legeland er en legelandskæde, der driver virksomhed i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Tyskland og har moderselskab i Sverige. Du indgår en aftale med det lokale Leos Legeland-selskab i det land, hvor du køber tjenester eller produkter fra os (i det følgende benævnt “Salgslandet”). Hvis Du køber tjenester eller produkter fra os i Danmark, køber Du disse tjenester eller produkter af vores danske selskab, Leos Legeland Danmark A/S., CVR-nr. DK35207872, med adressen C/O Leos, Midgårdsvägen 5, 973 34 Luleå, Sverige. Når vi skriver “Vi”, “Os” eller “Vores” i nærværende Vilkår, menes der det lokale Leos Legeland-selskab, som Du indgår aftalen med.
  1.3 Nærværende Vilkår gælder, når Du køber tjenester og produkter fra Os i egenskab af forbruger. Vi sælger også visse tjenester (i øjeblikket kun gruppebookinger iht. punkt 6 nedenfor) til skoler, virksomheder og andre juridiske personer, hvorved henvisninger til “Du”, “Din”, “Dine” eller “Dig” i Vilkårene da også anses for at omfatte den juridiske person, som Du da repræsenterer. Du garanterer i så fald, at Du har ret til at handle på vegne af den juridiske person, og at Du er indforstået med, at den juridiske person bliver bundet af nærværende Vilkår.
  1.4 Såfremt (når Du køber tjenester fra Os i egenskab af forbruger) ufravigelig forbrugerlovgivning i et bestemt Salgsland indeholder bestemmelser, der er mere fordelagtige for Dig end det, der angives i nærværende Vilkår, skal en sådan ufravigelig forbrugerlovgivning finde anvendelse.
  1.5 Nærværende Vilkår gælder for både køb i Vores legelande og for distancekøb via webshoppen på Vores hjemmeside eller i Vores app (“Webshoppen”). Ved køb via vores Webshop skal Du særskilt godkende nærværende Vilkår, der indeholder visse særlige regler om fortrydelsesret m.m., i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

  2. VORES TJENESTER OG PRODUKTER

  2.1 Vi tilbyder forskellige tjenester og produkter til Dig, der besøger Vores legelande og er kunde i Vores Webshop. Disse tjenester og produkter inkluderer eksempelvis:
  2.1.1 Entrébilletter til besøg i legelande: Du kan booke og købe entrébilletter til enkeltbesøg i Vores legelande, til Dig selv og medfølgende børn ved at booke i Webshoppen eller direkte i legelandet.
  2.1.2 Billetprodukter: Vi tilbyder forskellige muligheder for forhåndskøb af besøg i legelande i form af årspas, sæsonpas, familiekort, gavekort, billetkort m.m. For billetprodukter gælder der særlige regler iht. punkt 5 nedenfor.
  2.1.3 Gruppebookinger: Vi tilbyder mulighed for at forhåndsbooke besøg i Vores legelande til en større gruppe af børn. For gruppebookinger gælder der særlige regler iht. punkt 6 nedenfor.
  2.1.4 Festbookinger: Vi tilbyder mulighed for at forhåndsbooke besøg i Vores legelande til fødselsdagsfester. For festbookinger gælder der særlige regler iht. punkt 7 nedenfor.
  2.1.5 Sports Kidz, Leo’s Summer Camp og Leo’s Winter Camp: Vil tilbyder særlige kurser, som er aktivitetspakker, hvor børn kan prøve forskellige sportsaktiviteter et vist antal gange eller et vist antal dage. I årets løb tilbyder vi dette i form af Leo’s Sport Kidz, der består af kurser med en række forudbestemte kursus-sessions (normalt 8-10 gange afhængigt af legelandet). I sommerferien tilbyder vi Vores sommerlejr, Leo’s Summer Camp, der er en sommerlejr med en varighed på fire dage, og om vinteren tilbyder vi tilsvarende Leo’s Winter Camp. For disse kurser gælder der særlige regler iht. punkt 8 nedenfor.
  2.1.6 Salg af mad- og drikkevarer samt merchandiseprodukter som f.eks. tøj, rygsække, krus m.m.
  2.1.7 For at kunne booke og købe visse af Vores tjenester skal Du være medlem af vores kundeklub Leo’s Family, og i forbindelse med dette åbne en Leo’s Family-konto, se punkt 3 nedenfor.
  2.1.8 For alle bookinger gælder vores spilleregler.

  3. MEDLEMSKAB AF LEO’S FAMILY

  3.1 Disse særlige vilkår gælder for medlemskab af vores kundeklub Leo’s Family. Når Du bliver medlem af Leo’s Family, skal Du i denne forbindelse også åbne en Leo’s Family-konto. Det, der angives nedenfor vedrørende medlemskab af Leo’s Family, gælder også for Din Leo’s Family-konto.
  3.2 Ved Din registrering af medlemskab af Leo’s Family skal Du godkende nærværende Vilkår, herunder de særlige vilkår for Leo’s Family nedenfor i dette punkt 3. Registrering af medlemskab kan ske uden køb eller i forbindelse medet køb.
  3.3 Ved registreringen skal Du angive navn, telefonnummer og e-mailadresse og anden kontaktinformation, som Vi kan få behov for fra tid til anden. Vi behandler Dine personoplysninger i overensstemmelse med Vores privatlivspolitik.
  3.4 Medlemskabet er personligt og gratis. For at registrere et medlemskab skal Du være mindst 18 år.
  3.5 Som medlem har Du mulighed for at koble Dit barn til Din konto i Leo’s Family. Al kommunikation sker med Dig som værge.
  3.6 Vi forbeholder os ret til fra tid til anden at ændre vilkårene for medlemskab. Ændringen træder i kraft i forbindelse med, at den kommunikeres på https://leoslegeland.dk/.
  3.7 Du kan når som helst opsige Dit medlemskab ved at maile til Vores kundeservice på hello@leoslegeland.dk.
  3.8 Vi har ret til at opsige Dit medlemskab (a) med øjeblikkelig virkning, hvis Vi har rimelig grund til at antage, at Du ikke opfylder nærværende Vilkår eller på anden måde misbruger Vores tjenester eller (b) til enhver tid uden grund med en (1) måneds opsigelsesvarsel.
  3.9 Ved medlemskab af Leo’s Family har Du mulighed for at modtage nyheder og tilbud fra Os og Vores samarbejdspartnere samt andre medlemsudsendelser via e-mail og SMS. Du kan også takke nej til at modtage sådanne medlemsudsendelser. Medlemsudsendelser er personlige og tilpasset til Dig gennem analyser af Dine købsmønstre. Yderligere information om, hvordan Vi behandler dine personoplysninger, herunder hvordan du accepterer eller afslår medlemsudsendelser, findes i Vores privatlivspolitik.

  4. GENERELT OM BOOKINGER OG KØB AF TJENESTER OG PRODUKTER

  4.1 Visse af Vores tjenester og produkter kan kun bookes og købes i Webshoppen, mens andre tjenester og produkter kan købes i legelandet. I Webshoppen og i legelandet angives det, hvilke tjenester og produkter der kan bookes og købes.
  4.2 Køb af entrébilletter til legelandet kan foretages i Webshoppen eller i legelandet. Hvis Du køber en entrébillet i Webshoppen, får Du en reserveret plads med en betalt booking.
  4.3 For visse tjenester gælder der særlige regler om booking, i overensstemmelse med det nedenfor anførte.
  4.4 Det maksimale antal deltagere for en almindelig booking er 10 børn og 6 voksne personer. Der gælder særlige regler for antallet af deltagere i forbindelse med gruppebookinger, festbookinger og vores kurser Sports Kidz og Summer Camp, se nedenfor.
  4.5 Alle deltagere, uanset alder, skal tilmelde sig i receptionen/ved kassen i legelandet i forbindelse med besøget, inden legetiden begynder.
  4.6 Ved billetkøb er det ikke muligt kun at købe billetter til voksne. Voksne må heller ikke besøge legelandet uden at være i følgeskab med børn.
  4.7 Leos Legeland har et begrænset antal kundepladser, og antallet af kundepladser varierer fra legeland til legeland. Hvis Du ikke har reserveret plads til alle Dine deltagere, kan det ske, at der ikke er ledige pladser tilbage til alle besøgende. I så fald kan Vi være nødsaget til at nægte visse besøgende adgang. Vi har ikke pligt til at kompensere Dig, hvis deltagere nægtes adgang, fordi de ikke har tilmeldt sig på forhånd.
  4.8 Ved booking skal du vælge legeland, antal personer, dato og tidspunkt. Bookingen inkluderer en begrænset legetid i det legeland, du har valgt, på et tidspunkt, du har valgt, som starter ved indtjekningstidspunktet, der vises ved bookingtidspunktet og fremgår af bookingbekræftelsen,der sendes til Dig via e-mail.
  4.9 Når et bestemt tidspunkt er angivet i bookingbekræftelsen for start af bookingen (ankomsttidspunkt), vil bookingen forblive aktiv i en time fra ankomsttidspunktet for bookingen, der er registreret i bookingbekræftelsen, hvorefter de reserverede pladser vil være tilgængelige for, at andre kan booke dem. Sen ankomst forlænger ikke legetiden, der afsluttes ved slutningen af den bookingperiode, der er angivet i bookingbekræftelsen, når et bestemt tidspunkt for slutning af bookingen er angivet i bookingbekræftelsen (bookingens sluttidspunkt).
  4.10 På Din Leo’s Family-konto kan du ændre og overføre en betalt billet og legetid, hvis du foretager overførslen senest en (1) time før Din bookings slutdato og starttidspunkt. Det er muligt at foretage ændringen og overførslen op til fjorten (14) dage fra datoen for den oprindelige betalte billet og legetiden for tjenesteprodukter af samme eller lavere værdi. Når Du ændrer bookingen til et billigere tjenesteprodukt, får Du ikke refunderet prisforskellen. Det er en forudsætning for at gennemføre ændringerne, at bookingsituationen tillader, at der foretages ændringer.
  4.11 Booking af arrangements- og entrébilletter kan fortrydes frem til, at betaling er sket. Når betaling er sket, er Du bundet af dit køb, og et betalt gebyr refunderes ikke, medmindre fortrydelsesretten gælder iht. punkt 11 nedenfor. Dog tilbyder Vi Dig retten til at ændre Din betalte billet og bookede legetid i overensstemmelse med punkt 4.10 ovenfor.

  5. SÆRLIGE REGLER FOR BILLETPRODUKTER

  5.1 For billetprodukter gælder der særlige vilkår, som angives i dette punkt 5, ud over hvad der i øvrigt angives i Vilkårene. Yderligere særlige vilkår for og information om billetprodukter kan også annonceres i Webshoppen eller i legelandet ved booking af gruppebookinger. Med “billetprodukt” menes der i dette punkt 5 alle former for billetkort, pas, kampagner eller gavekort, der kan købes i Webshoppen, som f.eks. årspas og sæsonpas.
  5.2 Ved køb af billetprodukter til Dig selv som kunde bliver Du automatisk medlem af Leo’s Family. Ved køb af gave i form af et billetkort eller gavekort skal Du dog ikke være medlem hos os for at gennemføre købet, men modtageren af gavekortet skal være (eller blive) medlem af Leo’s Family for at kunne bruge gavekortet.
  5.3 Prisen for hvert enkelt billetprodukt angives i Webshoppen iht. de priser, der gælder på købstidspunktet.
  5.4 Billetprodukterne kan bruges som betalingsmiddel til besøg i legeland og/eller som betalingsmiddel til at købe produkter i legelandet i overensstemmelse med det, der er angivet for det respektive billetprodukt.
  5.5 For hvert enkelt billetprodukt gælder der særlige regler og vilkår, som angives og specificeres på købstidspunktet.
  5.6 Billetproduktet er gyldigt i en vis periode fra købstidspunktet i Webshoppen. Gyldighedsperioden varierer fra billetprodukt til billetprodukt og specificeres i produktinformationen for hvert enkelt billetprodukt i forbindelse med købet. Når gyldighedsperioden er udløbet, er billetproduktet ikke længere gyldigt, selv om Du ikke har brugt det. Ubrugte billetprodukter refunderes ikke. Gyldighedsperioden for billetkort og gavekort angives på kvitteringen, der afgør, om gyldighedsperioden er udløbet.
  5.7 Vi tilbyder vores kunder mulighed for at opgradere deres købte entrébilletter til et sæsonpas eller årspas. For at kunne gennemføre opgraderingen skal kunden samme dag, som legetiden finder sted, indsende en anmodning og angive sine ønsker ved at udfylde følgende formular: https://form.jotform.com/231872788209064. Ved køb af entrébilletter ved kassen skal kunden gennemføre sin anmodning inden legetidens sluttidspunkt. Efter at anmodningen er indsendt og er blevet behandlet af vores personale, og efter at opgraderingen er gennemført, refunderer vi pengene for den oprindelige entrébillet.
  5.8 Billetprodukterne er gyldige som betalingsmiddel i det Salgsland, hvor de er købt.
  5.9 Pasprodukter (som årspas og sæsonpas) er personlige og gælder i alle legelande i Salgslandet, men registreres til et specifikt legeland med barnets navn og alder samt forælderens navn, e-mail og telefonnummer. Ud over dette tages der et foto af barnet, for at Vi skal kunne verificere det barn, som billetproduktet vedrører, frem til pasproduktets udløbsdato.
  5.10 Hvis det legeland, som et pasprodukt er registreret i, af forskellige årsager skal lukkes i en periode, der overstiger syv (7) dage, forlænges pasproduktets gyldighedsperiode med det antal dage, som lukningen har varet. Forlængelsen sker automatisk, når legelandet åbner igen.
  5.11 Leo’s har ret til at tilbagekalde billetprodukter, hvis indehaveren gentagne gange misligholder sig, misbruger passet eller ikke overholder Leo’s regler. I sådanne tilfælde har indehaveren ikke ret til kompensation eller tilbagebetaling.
  5.12 Billetprodukter bestilles i Webshoppen ved at lægge produkter i indkøbsvognen og betale for indholdet i indkøbsvognen ved kassen. En bindende købsaftale indgås, når Du bekræfter købet og betaler for billetproduktet. Efter købet sender vi en bekræftelse via e-mail til den e-mailadresse, Du har angivet i forbindelse med købet, som vil indeholde de billetprodukter, Du har betalt for, herunder relaterede QR-koder. Du kan vise Dine billetter i digitalt format ved legelandets entrékasse. Du kan også udskrive Dine billetter, hvis Du ønsker det. Købte billetprodukter vil også være tilgængelige for Dig via Din Leo’s Family-konto eller via den mailadresse, der blev opgivet på købstidspunktet. Hvis Du ikke har modtaget Dine billetproduktet, og disse skal leveres digitalt inden for en (1) dag efter betalingen, skal du kontakte Vores kundeservice på hello@leoslegeland.dk.
  5.13 For gavekort, der tankes op med penge til en vis saldo, beder Vi Dig være opmærksom på, at dette gavekort altid kan bruges til det antal entréer, der er tanket op på gavekortet, uanset eventuelle senere prisstigninger. Du kan vælge at udnytte Dit gavekort til besøg i Vores legelande eller til at købe produkter i Vores Webshop eller i Vores legelande. Bemærk dog, at hvis Du vælger at købe produkter, bruger Du et entrébesøg (eller flere, afhængigt af det beløb, du køber produkter for), og dermed skal Du i stedet købe andre produkter for restværdien for det/de entrébesøg, der bruges.

  6. SÆRLIGE REGLER FOR GRUPPEBOOKINGER

  6.1 For gruppebookinger gælder der særlige vilkår, der angives i dette punkt 6, ud over hvad der i øvrigt angives i Vilkårene. Yderligere særlige vilkår for og information om kurset kan også annonceres i Webshoppen eller i legelandet ved booking af gruppebookinger.
  6.2 For at booke og købe gruppebookinger kræves der medlemskab af Leo’s Family.
  6.3 For at kunne få prisrabat ved gruppebooking skal bookingen ske forud. Booking kan foretages i Webshoppen eller i legelandet. Booking i Webshoppen skal ske mindst fem (5) dage før det planlagte besøg. Booking kan også foretages med kortere varsel i det respektive legeland afhængigt af plads og personale.
  6.4 For en gruppebooking kræves der et minimumantal deltagere, der normalt er 11 børn (med undtagelse af gruppebookinger, der foretages af skoler, hvilket ikke kræver et minimumantal, men derimod kræver en særlig rekvisition i overensstemmelse med den respektive skoles bestillingsrutiner). Det maksimale antal børn afhænger af det respektive legelands regler om maksimalt loft for antal besøgende. For bookning i Webshoppen gælder en maksimumgrænse på 50 børn til en gruppebookning. Større grupper end 50 børn kan bookes ved at maile til hello@leoslegeland.dk.
  6.5 Hvis kravene til gruppebooking opfyldes, tilbydes der rabat på gruppebookingen i forhold til den almindelige entrépris. Prisen for gruppebookingen afhænger af, hvilken type gruppe der bookes og specificeres på bookingtidspunktet. Rabatten kan ikke kombineres med andre eventuelle kampagnerabatter. Aktuelle priser angives for det respektive legeland i Webshoppen. For at rabatten kan opnås, skal det angivne antal deltagere være til stede ved besøget, og hele gruppen skal ankomme samtidigt. Hvis antallet af tilstedeværende personer er mindre end antallet i gruppebookingen, forbeholder vi os ret til at revidere prisen for gruppebookingen ved at ændre rabatten. Principper for prisfastsættelse og rabatter kan variere fra legeland til legeland.
  6.6 Annullering af booking kan ske på Mine Sider for Leo’s Family senest fem (5) dage før besøget. Ved senere annullering beder Vi Dig kontakte det pågældende legeland, som kan, men ikke har pligt til, at acceptere annullering.
  6.7 Ombookning kan ske på Mine Sider for Leo’s Family senest fem (5) dage før besøget. Ved senere ombooking beder Vi Dig kontakte det pågældende legeland. Bemærk, at ombooking til et andet tidspunkt forudsætter, at det ønskede nye tidspunkt er ledigt, samt at valget af et andet tidspunkt kan medføre en anden pris.
  6.8 Betaling for besøget foretages i legelandet, når besøget begynder. Hvis betaling i stedet ønskes gennem faktura, kan fakturering ske efterfølgende, hvorefter faktureringsgebyret debiteres (i Danmark p.t. DKK 100). Ved fakturering skal dette vælges i Webshoppen, og Du skal opgive de oplysninger, der efterspørges til faktureringen. Vi forbeholder os ret til at kræve fremvisning af legitimation og at afvise betaling gennem faktura uden at skulle begrunde dette.
  6.9 Under besøget skal der være mindst en voksen ledsager (vejleder) til stede for hver 15 børn. Vejlederen har ansvaret for børnene under besøget.
  6.10 En gruppebooking inkluderer legetid i en begrænset periode (normalt træ timer, medmindre andet specifikt er aftalt med Os. Legetiden begynder på det starttidspunkt (dato og tidspunkt), der er angivet for bookingen. Hvis et særlig rum eller område er booket, gælder gruppebookingen for det pågældende rum eller område i den legetid, der er angivet for bookingen. Vi kan være nødsaget til at ændre rum eller område, hvis der er særlige grunde hertil.

  7. SÆRLIGE REGLER FOR FESTBOOKINGER

  7.1 For festbookinger gælder der særlige vilkår, der angives i dette punkt 7, ud over hvad der i øvrigt angives i Vilkårene. Yderligere særlige vilkår for og information om kurset kan også annonceres i Webshoppen eller i legelandet ved booking af festbookinger.
  7.2 For at booke og købe festbookinger kræves der medlemskab af Leo’s Family.
  7.3 For festbookinger opkræves der et gebyr dels for besøg i legelandet for deltagende børn, dels for de ekstra tjenester, som vi tilbyder i forbindelse med fødselsdagsfesten. Prisen angives i Webshoppen eller i legelandet samtidig med, at Du foretager Din booking.
  7.4 Antal deltagende børn, valg af mad- og drikkevarer og andre tjenester skal bekræftes på Mine Sider for Leo’s Family senest fem (5) dage før besøget.
  7.5 Ændring af booket dag eller tidspunkt, eller booket rum, kan foretages senest to (2) uger før det bookede besøg. Ændring af antal børn eller tilvalg kan foretages senest fem (5) dage før det planlagte besøg. Ændringer kan foretages under forudsætning af, at bookingsituationen tillader ændringer, dvs. at det ønskede nye tidspunkt og rum er ledigt. Ved sygdom gælder det i punkt 7.7 anførte vedrørende minimumantal deltagere og punkt 7.9 vedrørende debiteringen.
  7.6 Annullering af festbookingen kan foretages på Mine Sider for Leo’s Family senest fjorten (14) dage før det planlagte besøg. Hvis Du ønsker at annullere festbookingen senere, skal Du kontakte det pågældende legeland direkte. Annullering kan ikke foretages senere end 48 timer før det planlagte besøg.
  7.7 Til en festbooking kræves der et minimumantal deltagere, som varierer afhængigt af, om besøget skal finde sted på en hverdag eller i en weekend, og specificeres på bookingtidspunktet. Det maksimale antal deltagere afhænger af kapaciteten i det bookede festlokale.
  7.8 Under besøget skal der være mindst én voksen ledsager (vejleder) til stede. Vejlederen har ansvaret for børnene under besøget.
  7.9 Ved besøget debiteres Du gebyret for festbookingen. Du debiteres det faktiske antal deltagende børn, dog altid mindst det minimumantal børn, der gælder for bookingen iht. punkt 7.7 ovenfor. Forudbestilte mad- og drikkevarer og ekstra tjenester debiteres også, selv om bookede børn udebliver.
  7.10 En festbooking inkluderer legetid i en begrænset periode (normalt træ timer, medmindre andet specifikt er aftalt. Legetiden begynder på det starttidspunkt (dato og klokkeslæt), der angives ved bookingen, og kan variere afhængigt af det pågældende legeland og tidspunktet for besøget. Bookingen gælder enten for et bestemt legeland (anlægsreservation) eller et bestemt rum eller område i legelandet (rumreservation). Ved rumreservation gælder festbookingen for det pågældende rum eller område i den legetid, der angives for bookingen. Vi kan være nødsaget til at ændre rum eller område, hvis der er særlige grunde hertil.
  7.11 Mad- og drikkevarer til fødselsdagsfesten serveres i løbet af en time i festbookingens legetid, enten i begyndelsen eller slutningen af legetiden afhængigt af legelandet. Eventuelle afvigelser kan forekomme, og information herom gives særskilt.

  8. SÆRLIGE REGLER FOR LEO’S SPORT KIDZ OG LEO’S SUMMER OG LEO’S WINTER CAMP

  8.1 For kurserne Leo’s Sport Kidz, Leo’s Summer og Leo’s Winter Camp gælder der særlige vilkår, som er angivet i dette punkt 8, ud over hvad der i øvrigt angives i Vilkårene. Yderligere særlige vilkår for og information om kurset kan også annonceres i Webshoppen eller i legelandet ved booking af kurserne.
  8.2 For at booke og købe disse kurser kræves der medlemskab af Leo’s Family.
  8.3 En booking af disse kurser er bindende, men kan fortrydes, indtil betalinger sket. For deltagelse i disse kurser opkræves der et fast kursusgebyr, der gælder for hele kurset, uanset hvor mange gange Du reelt benytter det. Dette gælder også, såfremt Du påbegynder kurset, efter at det er startet. Det faste kursusgebyr varierer afhængigt af kursus og legeland. Betaling af kursusgebyret skal ske ved bookingen eller senest tre (3) uger før kursusstart. Ved manglende betaling bortfalder Din booking. I tilfælde, hvor grupperne ikke er fyldt op senest (3) uger før kursusstart, holder vi bookingen åben i en længere periode end det, der er angivet fra starten, og betaling kan da ske når som helst, men senest ved kursusstart.
  8.4 Vi tilbyder ret til frit at annullere et booket og betalt kursus senest fjorten (14) dage før den officielle kursusstart. Ved en sådan annullering refunderes kursusgebyret eksklusive et annulleringsgebyr på 250 kr., som Vi opkræver for at dække omkostningerne til Vores administration, samt værdien af de produkter, der modtages ved kursets start. Annullering skal ske via e-mail til hello@leoslegeland.dk og kan ske til lederen på stedet.
  8.5 Vi forbeholder os ret til at aflyse et kursus, hvis det viser sig, at for få deltagere har tilmeldt sig kurset. I tilfælde af en sådan aflysning refunderer Vi det faste kursusgebyr til Dig.
  8.6 Refundering af det faste kursusgebyr sker ikke ved manglende deltagelse, der kan henføres til Dig eller Dit barn. Ved langvarig sygdom, der forhindrer deltagelse i en større del af kurset, hvilket skal bekræftes gennem en lægeerklæring, har Du dog ret til at ombooke kurset til et andet tidspunkt.
  8.7 Vi forbeholder os ret til at indstille eller flytte aktiviteter på grund af Force Majeure uden pligt til at refundere kursusgebyr eller betale anden erstatning.

  9. BESØG I VORES LEGELANDE

  9.1 Vi bestræber os på, at Vores legelande skal være sikre og en behagelig oplevelse for alle besøgende. For at sikre, at alle besøgende i Vores legelande trives, og at ingen besøgende kommer til skade under leg i legelandet, er der derfor særlige ordensreglementer for hvert enkelt legeland. Du har som besøgende ansvaret for, at Du selv og medfølgende børn følger disse ordensreglementer. Såfremt Du eller medfølgende børn ikke følger ordensreglementerne, forbeholder vi os ret til at afslutte et besøg i legelandet, hvorved Du og medfølgende børn skal forlade legelandet. Du har ikke ret til nogen refundering af gebyrer for besøget i tilfælde af en sådan hændelse.
  9.2 Trods vores ordensreglementer og vores bestræbelser på at sikre, at alle besøgende følger disse, kan der ske ulykker under leg i legelandet, hvor børn kan være skødesløse og have manglende opmærksomhed. Vi har tegnet en ulykkesforsikring, der gælder, hvis en besøgende i Vores legelande kommer til skade i legelandet. Ud over Vores ulykkesforsikring kan du også være dækket af Din egen indboforsikring eller på anden måde, som vi opfordrer Dig til at kontrollere, såfremt en ulykke skulle indtræffe.
  9.3 Vi er ikke ansvarlige for overtøj, sko eller værdigenstande i legelandet. Hvis der findes pengeskabe i legelandet, anbefaler vi, at du låser disse genstande inde i et pengeskab eller holder øje med dem.

  10. PRISER OG BETALING

  10.1 Vores tjenester og produkter er underlagt de til enhver tid gældende priser. Priserne og gebyrerne kan variere fra legeland til legeland.
  10.2 Alle priser og gebyrer såvel i Vores legelande som i Webshoppen, angives i Salgslandets lokale valuta (for Danmark: DKK) og inkluderer lovpligtig moms i Salgslandet. Gebyret debiteres ved bookingen/købet, hvis intet andet angives i nærværende Vilkår. Betaling kan ske med betalingskort, kreditkort eller Swish i Webshoppen eller ved kassen i legelandet. Visse legelande har også vareautomater til salg af produkter, hvor betaling sker direkte i automaten, og hvor Vi ikke modtager kontant betaling i Vores legelande.
  10.3 Hvis Du har ret til at få refunderet et gebyr iht. nærværende Vilkår, foretages en sådan refundering til det betalingskort, kreditkort eller den Swish-konto, der er anvendt til købet.

  11. FORTRYDELSESRET

  11.1 For køb, der foretages i Vores Webshop, har Du som forbruger i visse tilfælde såkaldt fortrydelsesret iht. det i punkt 11 anførte.
  11.2 Fortrydelsesretten skal gøres gældende for tjenesters vedkommende inden for fjorten (14) dage fra det tidspunkt, hvor Du har købt tjenesten, og for produkters vedkommende inden for fjorten (14) dage fra det tidspunkt, hvor Du har modtaget produktet. Hvis Du vil gøre Din fortrydelsesret gældende, skal Du (i) sende en e-mail til Os på adressen hello@leoslegeland.dk med information om Dit køb, Dine kontaktoplysninger og information om betalingstransaktionen til verifikationsformål. Vi vil straks meddele Dig, om Din anmodning om at gøre Din fortrydelsesret gældende er accepteret. Hvis dette er tilfældet, vil Vi (hvis Du har købt et produkt) informere Dig om, hvordan du returnerer produktet til Os. Vær venligst opmærksom på, at produktet skal sendes tilbage i uændret stand og om muligt i originalemballagen. Når Vi har modtaget det returnerede produkt, vil Vi refundere værdien af produktet via samme betalingsmetode, som Du foretog købet med, fratrukket forsendelsesomkostningerne.
  11.3 Du har ikke fortrydelsesret: (a) i forbindelse med en tjeneste som f.eks. et besøg i et legeland, som Du allerede har brugt; (b) i forbindelse med letfordærvelige produkter eller produkter, der hurtigt bliver for gamle; eller i forbindelse med (c) køb af billetter til besøg i legeland på en bestemt dag eller en bestemt periode.

  12. REKLAMATIONER

  12.1 Hvis Du er utilfreds med en tjeneste eller et produkt, som Du har købt af Os, har du mulighed for at reklamere over købet. Reklamation skal ske inden for en rimelig tid efter, at Du har opdaget fejlen. Der skal straks reklameres over mad- og drikkevarer og andre forbrugsvarer. Vi er ansvarlige for fejl i den periode og på de vilkår, der angives i gældende lovgivning i Salgslandet. Vi er udelukkende ansvarlige for fejl, som eksisterede på købstidspunktet, og ikke for fejl, der er opstået gennem slid eller forkert anvendelse.
  12.2 Fra tid til anden kan det være nødvendigt at lukke visse attraktioner i vores legelande pga. vedligeholdelse eller af andre årsager, og vi garanterer ikke, at samtlige attraktioner er tilgængelige ved hvert besøg i legelandet. Den omstændighed, at visse attraktioner ikke er tilgængelige ved Dit besøg, udgør derfor ingen fejl ved tjenesten. Hvis et legeland dog holder helt lukket af en eller anden grund, vil Vi tilbyde Dig en anden dag til Dit besøg.
  12.3 Hvis Vi mener, at dit krav er velbegrundet, vil Vi kompensere Dig gennem tilgodebevis, prisnedsættelse, refundering af gebyr, ombytning af produkt eller på anden passende måde.
  12.4 Ved reklamationer beder Vi Dig om i første omgang at kontakte det pågældende legeland eller Vores kundeservice på hello@leoslegeland.dk.
  12.5 Hvis Du er utilfreds med Vores håndtering af Din reklamation, kan Du også benytte Dig af de alternative procedurer for tvistbilæggelse for forbrugere, der findes i Salgslandet. I Danmark kan du henvende Dig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (www.forbrug.dk). Hvis Du ønsker at klage over Vores håndtering af Dine personoplysninger, kan Du henvende Dig til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) som angivet i privatlivspolitikken.

  13. PERSONOPLYSNINGER

  13.1 Vi værner om Dit privatliv, og det er vigtigt for Os at være åbne om, hvordan Vi behandler personoplysninger. Når Du besøger Vores webside, handler i Vores Webshop, køber billet, årspas og andre kort, booker et kursus og registrerer et medlemskab eller på anden måde tager kontakt med Os, indsamler Vi personoplysninger om Dig og andre besøgende på Vores anlæg m.m. I Vores privatlivspolitik (“Integritetspolicy”), der er tilgængelig i den gældende version på https://www.leoslegeland.dk/handtering_af_personoplysninger/, beskriver Vi, hvordan Vi indsamler og behandler personoplysninger.

  14. ANSVARSBEGRÆNSNING

  14.1 Vi er ikke under nogen omstændigheder ansvarlige for tab af fortjeneste eller andre indirekte skader.
  14.2 Ansvar for tingsskade omfatter ikke skade på tøj eller anden ejendom, som Du har medbragt til legelandet, medmindre Vi har forårsaget skaden gennem forsømmelse.
  14.3 Vores samlede ansvar over for Dig i forbindelse med et bestemt køb kan endvidere ikke overstige et beløb, der svarer til den samlede værdi af købet.
  14.4 Ansvarsbegrænsningerne i overensstemmelse med det foregående gælder ikke (a) ved skader, der er forvoldt forsætligt eller gennem grov skødesløshed, eller (b) i det omfang gældende lov i Salgslandet ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar.

  15. FORCE MAJEURE

  15.1 Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, skader, tab eller gener, der forårsages af omstændigheder uden for Vores kontrol. Sådanne omstændigheder anses for at omfatte f.eks. ny/ændret lovgivning, krig, brande, oversvømmelser, afbrydelser i arbejde, forbud, eksport- eller importrestriktioner, sabotage, dårlige transport- og vejrforhold eller udebleven levering fra leverandører. Hvis der findes en sådan hindring for, at Vi kan opfylde Vores forpligtelser eller træffe andre foranstaltninger på grund af omstændigheder, der er angivet i denne bestemmelse, kan foranstaltningen udsættes, indtil hindringen er ophørt, i hvilket tilfælde Vi straks underretter Dig om eksistensen af en sådan hindring. Hvis en sådan hindring vanskeliggør opfyldelsen af Vores forpligtelser i mere end to (2) måneder i træk, har både Du og Vi ret til at hæve det pågældende køb.

  16. ÆNDRINGER AF VILKÅRENE

  16.1 Vi forbeholder os ret til at ændre nærværende Vilkår fra tid til anden og vil offentliggøre den seneste gældende version på https://leoslegeland.dk/. Den version af nærværende Vilkår, som var gældende, da Du foretog Dit køb, gælder altid for det køb, også selv om Vi har ændret Vilkårene efterfølgende.

  17. LOVVALG OG TVISTBILÆGGELSE

  17.1 Nærværende Vilkår er underlagt den gældende lovgivning i Salgslandet.
  17.2 En tvist mellem Dig og Os skal afgøres af den kompetente domstol i Salgslandet.

   

  Sidst opdateret 12.06.2024