• Sikkerhed i Leo's Legeland

  For os i Leo’s er sikkerhed højeste prioritet. Vi udfører derfor systematiske og dokumenterede sikkerhedskontroller regelmæssigt, og vores personale følger klare rutiner for vores sikkerhedsarbejde.

  Daglige rutiner

  Hver dag går vi rundt i legelandet for at kontrollere og dokumentere vores attraktioner og legeområder. Vi har en nøje udformet proces, hvor hver kontrol af alle attraktioner logges med en QR-læser. Dagligt er der en brandansvarlig på stedet. Vi har også en skifteleder, der er ansvarlig for, at der udføres runder i legelandet. Hver dag kontrollerer vi:

  • At alle attraktioner er sikre (dokumenteres via QR-kode)
  • At der er frie evakueringsveje inde og ude
  • At nødbelysning fungerer
  • At evakueringskiltene fungerer

  Ugentlige rutiner

  Hver uge kontrollerer og dokumenterer vi:

  • En dybdegående kontrol af legeudstyret
  • At maskiner er hele og rene

  Månedlige rutiner

  Hver måned kontrollerer og dokumenterer vi:

  • Døre
  • Frie evakueringsveje inde og ude
  • Lamper og lysstofrør
  • Nødbelysning
  • Maskiner hele og rene
  • Rengjort rundt om bygningen
  • Evakueringskiltene hele og på plads
  • Førstehjælpsudstyr/førstehjælp
  • Automatisk brandalarm

  Kvartalsvise rutiner

  Hvert kvartal tjekkes den automatiske brandalarm også.

  Årlige rutiner

  Hvert år har vi inspektion af en ekstern uafhængig inspektør, som vurderer sikkerheden i henhold til standard EN1176 og hjælper os med at identificere, forebygge og eliminere potentielle risici. Hvert år kontrollerer vi også:

  • Funktion af overfaldsalarm
  • Håndbetjente brandslukkere
  • Funktion af indbrudsalarm
  • Revisionsinspektion af brandalarm
  • Ulykkesuddannelse
  • Praktisk branduddannelse med børn

  Brandrutiner

  Vores personale bliver uddannet i brandsikkerhed, dvs. hvordan evakuering skal foregå i legelandet. Alle legelande har brandøvelse en gang om året. Funktionaliteten af brandalarmen testes regelmæssigt. Vi gennemfører også årlig branduddannelse, hvor personalet lærer at håndtere brandslukning og evakuering. Vi har også årlig uddannelse i hjerte- og lungeredning.