• Legeregler

  Leo's Legeland

  For at gøre jeres besøg så godt og sjovt som muligt har vi nogle enkle regler.

  • Al leg sker på eget ansvar. Det er de voksnes ansvar at informere børnene om reglerne.
  • Alle børn skal ledsages af en voksen som har ansvaret for dem under hele besøget.
  • For at børnene ikke gør skade på sig selv eller nogen andre er det ikke tilladt at have skarpe genstande på sig.
  • Alt udstyr i Leo’s er specielt designet for børn og deres sikkerhed.Det betyder at nogle attraktioner og områder kan være smalle eller lave og at voksne derfor skal være ekstra forsigtig.
  • Egen mad og drikke må ikke medbringes.
  • Al mad, snacks og drikkevarer skal indtages i vores finecafé.
  • Leo’s Legeland tager ikke ansvar for beklædning, værdigenstande eller sko.
  • Personalet har ret til at bortvise børn og voksne, der bringer andres sikkerhed i fare eller ikke følger vores regler og instruktioner.

  Behold strømperne på!
  Hos os har alle strømper på, undtagen Leo for han er jo en løve. Køb flotte strømper i butikken.