• Generelle konkurrencebetingelser og -vilkår

  Leo's Legeland

  Nedenfor finder du generelle betingelser og vilkår for Leos Legeland Danmark AS, DK35207872, og virksomhedens datterselskabers (“Leo’s Legeland”, også kaldet Leo’s nedenfor) konkurrencer, som offentliggøres i Leo’s og tredjeparters kanaler. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du vores betingelser og vilkår. Disse konkurrencebetingelser og -vilkår gælder, medmindre andet angives i et specifikt konkurrenceopslag (defineret nedenfor). I tilfælde af uoverensstemmelser mellem et konkurrenceopslag og disse konkurrencebetingelser og -vilkår har konkurrenceopslaget forrang over betingelserne og vilkårene.

  Specifikke betingelser for konkurrencen
  De specifikke betingelser for hver konkurrence og præmie, du kan vinde, er angivet i konkurrenceopslaget, der offentliggøres af Leo’s i den relevante kanal, herunder sociale medier, leoslegeland.dk eller alle andre af vores digitale kanaler. Konkurrencen løber frem til den dato, der er angivet i konkurrenceopslaget. Konkurrencebidrag, der modtages af Leo’s, efter konkurrencens udløb, er ikke berettiget til deltagelse i konkurrencen. Leo’s er ikke ansvarlige for nogen form for tekniske vanskeligheder eller problemer, der kan påvirke deltagelsen i konkurrencen eller påvirke konkurrencens endelige resultat.

  Hvordan håndterer vi dine personlige oplysninger?
  I forbindelse med deltagelse i konkurrencen oprettes der en familiekonto i vores medlemsklub. Læs mere om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger her.

  Hvem kan deltage i konkurrencen?
  Konkurrencens deltagere skal være 18 år eller have værges tilladelse til at deltage i konkurrencen og være statsborgere i Danmark. Vinderen vil blive kontakte personligt via telefon eller e-mail. Vinderne vil blive annonceret med deres navne i vores kanaler.

  Har du spørgsmål om vores konkurrencer?
  Hvis du har spørgsmål vedrørende vores håndtering af dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af nogen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på marknad@leoslekland.se.

  Hvordan udvælges vinderen?
  Medmindre andet er angivet, udvælges vinderne altid af medarbejdere hos Leo’s. Afgørelsen behøver ikke at være motiveret, og der kan ikke klages over den. Det er ikke muligt at ombytte præmien. Vinderen er selv ansvarlig for at betale eventuelle skatter og afgifter som følge af præmien. Hvis Leo’s, efter rimelige anstrengelser, inden for to uger efter konkurrencens afslutning ikke har fået kontakt til vinderen via e-mail, eller hvis vinderen ikke opfylder kravene til at deltage i konkurrencen, har Leo’s ret til, hvis muligt, at udpege en ny vinder. Ansatte hos Leo’s må ikke deltage i konkurrencen.

  Leo’s forbeholder sig ret til at udelukke bidrag til konkurrencen uden at meddele deltageren dette, hvis Leos’s vurderer, at deltageren ikke følger konkurrencereglerne, eller hvis bidraget vurderes at være ulovligt, stødende eller på anden vis etisk eller moralsk upassende. Svensk ret gælder for disse konkurrencevilkår, og en eventuel retslig tvist skal afgøres af en svensk domstol med Stockholms tingsrätt som første instans.

  Specifikt for konkurrencer på sociale medier
  Hvis konkurrencerne bliver offentliggjort på de sociale medier, er de på ingen måde sponsoreret, endorseret eller administreret af eller tilknyttet den valgte sociale medieplatform som Facebook eller Instagram. For at deltage i konkurrencen skal du have en offentlig profil. Din sociale medieprofil skal også være oprettet i henhold til den respektive platforms betingelser og vilkår. Du skal fx have en fuld version af Instagram/Facebook.